اپیدمیولوژی سرطان پستان

اپیدمیولوژی سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در تمام دنیاست وهمچنین دومین سرطان شایع در کل دنیا می باشد. جالب است بدانید میزان مرگ و میر به دنبال سرطان پستان در کشورهای در حال توسعه کمی رو به افزایش است، اما میزان شیوع آن از کشورهای توسعه یافته کمتراست، اما علت چیست؟ چگونه […]

read more »
Call Now Button