دکتر پروتز سینه در غرب تهران

پروتز سینه به علل گوناگونی مانند سرطان پستان و یا عدم رضایت از فرم سینه خود، ممکن است تصمیم به گذاشتن پروتز سینه داشته باشید. اما درباره پروتز سینه و علت گذاشتن آن چه می دانید؟ آیا در همه  جای دنیا پروتز سینه به یک صورت گذاشته می شود؟  پروتز سینه بعد از سرطان چگونه […]

read more »

بازسازی پستان بعد از سرطان

بازسازی پستان بعد از سرطان یکی از مسائلی که درباره سرطان پستان وجود دارد، بازسازی پستان و نحوه انجام آن است، بازسازی پستان پس از سرطان باتوجه به میزان گستردگی سرطان، درخواست بیمار و تشخیص پزشک به صورت های مختلفی انجام می شود، که بیمار باید آگاهی کافی از انواع آن داشته باشد تا بهترین […]

read more »
Call Now Button