ماستکتومی یا جراحی برداشتن پستان

ماستکتومی یا جراحی برداشتن پستان گزینه های درمانی برای افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند شامل ماستکتومی یا همان جراحی برداشتن پستان و لامپکتومی یا همان عمل حفظ پستان می باشد که بنا بر تشخیص جراح یکی از روش های گفته شده انجام می گیرد. قبل از هر چیز لازم می دانیم این نکته […]

read more »
Call Now Button