ماموگرافی چگونه انجام می شود؟

نحوه انجام ماموگرافی برای تشخیص سرطان پستان از راه های تشخیصی مهم  و موثر برای شناسایی سرطان پستان و توده، ماموگرافی است. در این روش عکس رادیوگرافی از پستان تهیه شده و جراح پستان با مشاهده عکس می تواند توده ها را شناسایی کند. باتوجه به میزان گسترش سرطان پستان، وضعیت کلی بیمار و سن […]

read more »
Call Now Button