جراح لیفت سینه در تهران

لیفت سینه اغلب پستان ها به مرور زمان و به علل گوناگونی دچار افتادگی کم، متوسط و یا شدید می شوند، با روش هایی می توان به خوبی متوجه میزان افتادگی شد و اینکه  آیا نیاز به لیفت سینه داریم یا خیر؟ و یا میزان افتادگی پستان ها از نظر جراح لیفت پستان، طبیعی است […]

read more »
Call Now Button