مارکرگذاری تومورهای پستان

مارکرگذاری تومورهای پستان زمانی که بیماری برای اولین بار علائم مشکوکی را مشاهده می کند تا زمانی که به جراح پستان مراجعه کرده و اقدامات تشخیصی و درمانی وی انجام شود، سوالات مبهمی برای بیمار به وجود می آید که با مشاهده کدام علائم به پزشک مراجعه کند؟ تومورهای بزرگ چگونه تشخیص داده می شوند؟ […]

read more »
Call Now Button