دکتر پروتز سینه

پروتز سینه به علل گوناگونی مانند سرطان پستان و یا عدم رضایت از فرم سینه خود، ممکن است تصمیم به گذاشتن پروتز سینه داشته باشید. اما درباره پروتز سینه و علت گذاشتن آن چه می دانید؟ آیا در همه  جای دنیا پروتز سینه به یک صورت گذاشته می شود؟  پروتز سینه بعد از سرطان چگونه […]

read more »
Call Now Button