برای جلوگیری از سرطان پستان چه کار کنیم؟

برای جلوگیری از سرطان پستان چه کار کنیم؟ قبل ازعوامل پیشگیرنده سرطان پستان، باید درباره فاکتورهایی که ریسک ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهند آگاهی داشته باشیم تا فاکتورهای مهم و قابل تغییر را تحت نظر گرفته و شیوع سرطان پستان کاهش یابد. اما باید بدانیم، سرطان پستان یک بیماری است که به […]

read more »
Call Now Button